Këshilli i Ministrave bën zyrtar premtimin e dhënë nga ministrja Lindita Nikolla në mesditë se qeveria do të tërhiqej nga vendimi.

Ministrja informon studentët për shfuqizimin e pikës 4 të VKM-së nr.288 Studentët nuk do t’i nënshtrohen tarifës së shkollimit për kredit për detyrimet apo lëndët përsëritëse

Qeveria ‘Rama’ vendosi që të zyrtarizojë shfuqizimin e VKM nr. 228 për tarifat e studentëve përsëritës.Këshilli i Ministrave bën kështu zyrtar premtimin e dhënë nga ministrja Lindita Nikolla në mesditë se qeveria do të tërhiqej nga vendimi.