19.7 % e shqiptarëve të intervistuar nga GPF Inspiring Research e vlerësojnë Bindjen Demokratike si një alternativë të besueshme të së djathtës.

22.4% e gjykojnë si një parti pak të besueshme të së djathtës ndërkohë që 5.3% thonë se do ta votojnë nëse PD nuk do shkojnë në zgjedhje ndërsa për 52.6 % është ende shumë herët për të vendosur./Shqiptarja