Dërgimi i luleve tek një mik i sëmurë apo i trishtuar mund të jetë një dhuratë universale, por deri më tani nuk e keni ditur efektin befasues që ato kanë në jetën tuaj.

Qendra studimore ‘The American Society for Horticulture Science’ ka kryer një studim që vlerëson nëse bimët kanë ndikim terapeutik në personat e sëmurë.

90 pacientë u ndanë në dy grupe, në dhoma ku kishte lule dhe në ato pa lule natyrale.

Sipas studimit ata që ishin të ekspozuar ndaj luleve kishin presion më të ulët në gjak, ndjenin më pak dhimbje dhe ankth si dhe kishin ndjenja të larta pozitive.

Gjithashtu ju mund të mbani në shtëpinë tuaj një buqetë me lule të freskëta dhe energjia e tyre pozitive do ju bëjë të ndjeheni më të relaksuar.