Në marrëdhëniet me partnerin, shpesh ndodh që njeriu nuk është në gjendje të kuptojë se çfarë qëndron pas një reagimi të veçantë, prapa një momenti të vështirë, prapa një grindje shumë të madhe.

Dhe pse jo, madje edhe pas disa gënjeshtrave. Ka disa gënjeshtra që gratë i thonë shumë shpesh partnerëve të tyre! Le të shohim:

Unë nuk do t’ju ndryshoj: Besoni! Kur ajo ju thotë kështu, në të vërtetë një grua tashmë ka mendimet tuaja në mendje.

Unë nuk kam asgjë: Kjo është e lehtë! Për pyetjen “çfarë keni?” Gruaja gjithmonë do të përgjigjet “asgjë”. Mos i besoni asaj: është një deklaratë e luftës… stuhia po vjen!

Ish- partnerët: Shumë shpesh ekziston një mospërputhje e vërtetë midis asaj që burrat deklarojnë dhe asaj që gratë deklarojnë për të dashurit e së kaluarës. Pikërisht e kundërta: meshkujt kanë tendencë të ekzagjerojnë, në mënyrë që të mburren me fuqinë e tyre seksuale, gratë në vend të kësaj kanë tendencë për të reduktuar, shpesh nga turpi. Shkurtimisht, a ka ndonjë që tregon të vërtetën në këtë botë?

Unë nuk dua të festoj: përvjetorët, ditëlindjet dhe çdo përvjetor në botë. Mos u besoni kur një grua thotë se nuk dëshiron të festojë. Në fund edhe një parti me miqtë apo vetëm me një partner, është gjithmonë i mirëpritur!

Fëmijë? Ka kohë: Por jo! Ti e di orën biologjike, apo jo? Ndoshta është e vërtetë, por nëse nuk është e vërtetë, mund të jeni të sigurtë se ajo nuk do t’ju tregojë!