Parlamenti i Ukrainës, Rada Verkhovna, ka miratuar një ligj që lejon tr edhjen e pedofilëve personat përdh unuesve.

Ligji u miratua më 11 korrik dhe do të hyjë në fuqi një ditë pasi u botua në fletoren zyrtare.

Kastrimi kimik (tr edhja) nuk përfshin kirurgji. Përbëhet prej dr ogave të injektuara që në mënyrë efektive e hedhin poshtë se ksin për një periudhë kohore.

Procedura nuk do të kryhet për individët më të vegjël se 18 vjeç dhe më të vjetër se 65 vjeç.

Së bashku me ka strimin e detyruar kimik, ligji i ri parasheh gjithashtu deri në 15 vjet bu rg për përdhu nimin e të mi turve dhe deri në pesë vjet bu rg për veprime të turpshme që përfshijnë të mi turit.

Kastrimi kimik i pe dofilëve është i ligjshëm në shumë vende, përfshirë Britaninë, Kanadanë, Danimarkën, Francën, Gjermaninë, Izraelin, Kazakistanin, Norvegjinë, Suedinë dhe Shtetet e Bashkuara.

Në Rusi, një ligj i vitit 2012 lejon ka strimin kimik të të dënuarve nëse ata pranojnë ta kenë atë.